Ingen kärleksskola i regionen

Regionstyrelsen säger nej till förslaget om att starta en kärleksskola för par som behöver hjälp med sin relation.
Motiveringen är att de familjecentraler som håller på att utvecklas i regionen kommer att fungera som kärleksskolor för blivande och nyblivna föräldrar. Dessutom hänvisar man till att det redan idag finns frivilligorganisationer, familjerådgivningar och sex- och samlevnadsmottagningar. Det var kristdemokraten Conny Brännberg som förra veckan föreslog att man skulle starta en kärleksskola inom regionen.