Färre bussturer när Länstrafiken sparar

Det krävs besparingar inom kollektivtrafiken i länet och nu måste Landstinget Sörmland och kommunerna bestämma sig för vilken trafik man vill ha kvar.
Länstrafikens styrelse har beslutat att turerna på vissa linjer bör minska och att biljettpriserna bör öka, detta för att man måste komma tillrätta med de stora kostnadsökningarna. De närmaste två åren måste man spara mellan 25 och 30 miljoner kronor.