Kritik mot Bojarskolan

Skolorna gör för lite mot mobbning och kränkningar av elever i grundskolan, enligt Skolverket. En av de skolor som får kritik är Bojarskolan i Strömstad.
Skolverket har granskat ett flertal skolor runtom i landet. Skolverket anser att de flesta skolors handlingsprogram har stora brister vad gäller att förebygga mobbning och kränkande behandling av elever. Bland annat kritiserar Skolverket att det bara finns handlingsplaner för kränkningar mellan elever, det finns ofta inga åtgärdsplaner för fall då personal kränker en elev.