Svensk boutredning efter Stenbeck

Det blir en svensk boutredning efter affärsmannen Jan Stenbeck. Jan Stenbecks fyra äldsta barn har motsatt sig en svensk boutredning och ville istället att detta skulle ske i Luxemburg, där Stenbeck hade det mesta av sina tillgångar.
Men advokat Per Gratte, ombud för Jan Stenbecks femte barn som föddes utanför äktenskapet, ville ha två boutredningsmän eftersom dödsboet var så omfattande men nu har alltså tingsrätten beslutat att det blir en svensk boutredningsman.