Länsrätter drunknar i överklaganden

En ändring i lagen om offentlig upphandling som trädde ikraft i våras har lett till att landets länsrätter nu nästan dränks i överklagningsärenden av kommunernas upphandlingar. Det rapporterar tidningen Kommunaktuellt.
Den ändring av lagen om offentlig upphandling som trädde i kraft i somras, innebär att en myndighet som gjort en upphandling måste offentliggöra vilket och varför ett företag vunnit en upphandling. De andra anbudsgivarna har därefter tio dagar på sig att begära att länsrätten prövar upphandlingen igen. Det här har lett till att länsrätterna runt om i landet nu har fullt upp med sådana ärenden. Bara i år, trots att lagen bara varit i kraft ett halvår, har antalet upphandlingsärenden i länsrätterna fördubblats. Till tidningen Kommunaktuellt säger juristen Tomas Hallgren, som var en av de som förberedde lagändringen, att ökningen var väntad. Och att förändringen av lagen har minskat godtycket och ökat rättsäkerheten för de företag som deltar i de offentliga upphandlingarna.
Patrik Holmström