Klotterprojekt i Västerås sparas bort

Klotterprojektet i Västerås läggs ned om ingen annan nämnd tar på sig utgiften på 400 000 kronor per år. Detta är ett led i de besparingar på 13,5 miljoner kronor som individ- och familjenämnden ska genomföra.
Målet med projektet var att nå ''storklottrarna'' och få dem att lägga av, och det har Klotterprojektets ansvarige Sara Bergvall lyckats bra med. Nu vill hon i stället vill koncentrera sig på att stoppa nyrekryteringen bland de yngre killarna, något som inte direkt är Individ- och familjenämndens ansvar. Varje år klottersanerar Västerås Stad för närmare fyra miljoner kronor. En grupp på max 20 personer anses ligga bakom klottret.