Laholm deltar i statligt antidrogprojekt

Laholm ska tillsammans med fem andra kommuner ingå i ett statligt projekt kring alkohol- och narkotikaförebyggande arbete.
Laholm är utvald för att narkotikaanvändningen är ovanligt utbredd i kommunen. Enligt en undersökning för något år sedan hade var tredje pojke i gymnasiets årskurs två provat narkotika. Syftet med projektet är att hitta metoder för att bryta trenden med ökande användning av droger.