48 miljoner till cancerforskning i Uppsala

Flera Uppsalaforskare får dela på 48 miljoner kronor i forskningsanslag. Det är Cancerfonden som har delat ut pengar för nästa år. Största summan går till Lars-Gunnar Larsson vid SLU. Vi har hela listan på de som fått nya anslag.
Lars-Gunnar Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet, får 794 000 kronor för studier av proteiner inne i levande celler. Karin Nordin, Uppsala universitet får 500 000 kronor för en studie i att förstå och förmedla genetisk information om cancer. 300 000 kronor var får: Ulf Lindahl, Uppsala universitet, gör studier som kan bidra till mer specifika läkemedel mot cancer. Birgitta Johansson, Akademiska sjukhuset, för att utveckla en vårdmodell för att stödja och följa upp cancerpatienter i hemmet. Karin Nordin, Uppsala universitet, för en studie för att förstå och förmedla genetisk information om cancer. Eva Grönroos, Ludwiginstitutet i Uppsala, får 250 000 kronor för att förhoppningsvis kunna få fram metoder som kan återställa den genetiska balans som rubbats i tumörceller. Michael Cross, Uppsala universitet, ska för 200 000 kronor forska om hur nybildning av blodkärl regleras. Lars Olof Hansson, Uppsala universitet, får samma summa för forskning om enzymer. Totalt delar Cancerfonden ut 314 miljoner kronor nästa år. I ett pressmeddelande skriver de att trycket har ökat - och att de som nu passerar Cancerfondens "nålsöga" tillhör landets absoluta elit.