Projekt mot droger i Kalmar

Kalmar kommun ska tillsammans med fem andra kommuner vara med i ett projekt för att minska missbruket av alkohol och narkotika. Bakom projektet ligger Alkoholkommitten och Mobilisering mot narkotika. Kalmar kommun har valts ut för att kommunen har haft akuta problem med missbruk bland unga.