"Alla samer borde ha rätt till jakt och fiske"

Diskussionerna om en delad rätt mellan renskötsel å ena sidan och jakt och fiske å andra sidan är inte en isolerad diskussion i Sverige. Även i Norge finns tankar om en samisk rätt på samma sätt som man nu diskuterar i Sverige.
Det är domaren i högsta domstolen och professorn Bertil Bengtsson som tagit upp temat i en juridisk artikel. ILO-konventionen 169 om ursprungsfolkens rättigheter kommer inte att beröra alla samer, skriver Bertil Bengtsson i sin analys. Ett av Bengtssons förslag är att man ska skilja mellan jakt- och fiskerätt och renskötselrätt. Samisk rätt starkare än näringsrätt Sverre Fjellheim arbetar för norska sametingets avdelning för kulturminnesskydd och redan på 80-talet skev han till den norska samerättsutredningen med förslag om samiska rättigheter. - Alla samer borde ha rätt till jakt och fiske. Myndigheterna vill gärna fokusera på renskötselrätten. Men jag menar att en samisk rätt bör vara starkare än en näringsrätt. Alla kan inte syssla med rennäring men alla kan tillhöra ett område och bedriva jakt och fiske, säger Sverre Fjellheim.