Fastighetsägare och boende överklagar

Både boende i Östberga och Fastighetsägarna i Stockholm har nu överklagat Länsstyrelsens beslut att inte godkänna bostadsrättsombildning i området. Båda parter menar i sin överklagan att en försäljning borde ha fått klartecken.
Skälet till att Länsstyrelsen inte godkände bostadsrättsombildningen var att det skulle bli svårt att sätta en rättvis hyra i området. Länsstyrelsen menar att det skulle bli för stor standardskillnad mellan kvarvarande allmännytta och de hyreslägenheter som blir kvar inom bostadsrättsföreningarna. De boende som vill ombilda till bostadsrätter skriver i sitt överklagande att det finns ett genomgående renoveringsbehov i hela området och att standarden kommer att bli likvärdig - och därmed faller även Länsstyrelsen argument om ojämn standard. De boende skriver även att 23 procent av lägenheterna kommer att bli kvar i allmännyttans ägo och det torde vara tillräckligt för att använda bruksvärdessystemet som är grunden för hyressättningen. Fastighetsägarna skriver i sin överklagan att länsstyrelsen missförstått tillämpningen av bruksvärdessystemet och att det enligt Fastighetsägarna fortfarande finns jämförbara lägenheter för att systemet ska kunna tillämpas.