Ny ordförande för polisstyrelsen

Staffan Yngve, socialdemokrat, utsågs idag till ordförande för polisstyrelsen i Uppsala. Han efterträder Lennart Johansson, moderat. Samtidigt utökas antalet ledamöter i styrelsen från elva till tretton.