Negativism i kulturen

P1 söndag 30/9 kl 17.03, repris 5/10 kl 21.03

Provokationen har blivit det högst värderade kriteriet i konstvärlden idag. Reflexmässigt hyllar man sådant som man tycker bryter mot rådande normer, småborgerlighet, sexism och rasism. Men det är inte ens några riktiga provokationer man sysslar med, utan dem som är sanktionerade av konst- och kulturvärldens rådande jargong och diskurs. Provokationen har redan blivit normen.

Så skulle man lite grovt kunna sammanfatta en essäbok som väckt livlig debatt både i Sverige och Danmark, Kritik av den negativa uppbyggligheten, av den danske akademiledamoten Frederik Stjernfelt och poeten Søren Ulrik Thomsen. Hör honom diskutera negativism, hyllande av negationen, i kulturen tillsammans med konstnären och provokatören Lars Vilks samt Jeanette Emt, praktisk filosof med estetik som ett särskilt intresseområde.

Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

  

Veckans citat
Negativismen har […] åtskilligt gemensamt med de pseudovetenskaper som Popper beskyllde för att inte kunna falsifieras: får åskådaren kväljningar så är det konst, får han inte det så är han okänslig för konst. Vinst på alla lotter.
Frederik Stjernfelt 

Boktips
Frederik Stjernfelt och Søren Ulrik Thomsen: Kritik av den den negativa uppbyggligheten.
Lars Vilks: Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar.