Boutredning av Jan Stenbecks dödsbo i Sverige

Det blir en boutredning i Sverige efter finansmannen Jan Stenbeck. Stenbecks fyra äldsta barn har motsatt sig en svensk boutredning och ville i stället att boutredningen skulle göras i Luxemburg, där Stenbeck hade merparten av sina tillgångar och där har även en bouppteckning påbörjats.
Advokat Per Gratte, ombud för Jan Stenbecks femte barn som föddes utom äktenskapet, ville ha två boutredningsmän eftersom dödsboet var så omfattande men nu har alltså tingsrätten beslutat att det blir en enda svensk boutredningsman.