Vetandets Värld 2002-12-20

Ljus i vårt hus - gick proppen?

Två gånger under två år har strömmen slagis ut för 50 000 stockholmare och 30 000 anställda på företag som Ericsson och IBM. Hur säker är Sveriges strömförsörjning egemtligen?
Butiksägaren Henrik Stoor på Ica Akalla berättar om hur de långa strömavbrotten i Akallatunneln påverkade vardagen och hur det känns idag. Hör också sårbarhetsutredaren Åke Pettersson om Sveriges känsliga elsystem. Så gör vi ett besök på Svenska Kraftnäts ledningscentral tillsammans med tekniske direktören Sture Larsson. Dessutom Hans Edin en av forskarna på Kungliga Tekniska högskolan som kommit på en ny metod att ställa diagnos på en nedgrävd kraftledning utan att gräva upp den. Redaktör: Johan Bergendorff