Vetandets värld 2002-12-23

Ljus i vårt hus - kärnkraft

Det är förbjudet att forska på kärnkraft i Sverige, trots att det är landets näst viktigaste energikälla. Hör forskarna som undrar varför?
I Vetandets världs serie om våra viktigaste energikällor ska det idag handla om kärnkraft. Vad händer egentligen inom det här området idag, och hur viktig är den här energikällan? Träffa Carl Fredrik Ingemarsson - ansvarig för miljö och säkerhet på Forsmarks kärnkraftverk, och hör kärnfysikerna Waclaw Gudowski och James Drake - på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm - berätta om hur framtidens kärnkraft kan bli både effektivare och säkrare. Träffa också Bengt Jansson - bonde i Väla i Uppland - som tappat förtroendet för myndigheterna efter Tjernobylolyckan. Redaktör: Kristoffer Gunnartz