Vetandets värld 2002-12-24

Ljus i vårt hus - vattenkraft

Går det att bygga ut vattenkraften ytterligare? Hur miljövänlig är den? Och hur stor är risken för att en damm brister när regnen öser ned allt ymnigare på grund av en ökande växthuseffekt.
Vattenkraft är något man länge har förlitat sig på som en tämligen kontinuerlig kraftkälla, kanske rent av en grundbult för hela den svenska industrialismen. Historiskt hänger den ju på intet sätt ihop bara med elektricitet, även om det är så idag. Småfallen drev smedjor och hammare och sågar och blev sedermera inkörsporten till storskalighet. Nu var det inte längre dammar utan magasin; nu torrlade man inte längre en bäck utan en älv, och kunde sätta en hel by under vatten. Detta drabbade till exempel Gudrun Salomonsson i Tännäs som tillsammans med sonen Jan berättar hur det var. Vi hör också professor Sten Bergström vid SMHI som är expert på dammsäkerhet och professor Göran Milbrink på Uppsala universitet som prövat att göda de ökenlika vattenmagasinen för att få fjällfisk att trivas. Dessutom Urban Norstedt säkerhetsansvarig på Vattenfall. Redaktör: AnnLouise Martin