Tio år sedan Hallandsåsen förgiftades

Hösten 1997 var giftskandalen på Hallandsåsen ett faktum.
På grund av stora problem med inläckande vatten använde tunnelbyggarna tätningsmedlet Rhoca Gil.
Medlet rann ut och förgiftade vattendrag på åsen. Fisken dog och kreatur förlamades.

Här kan du lyssna på både gammalt och nytt om giftskandalen hösten 1997.

Bo Wendt var miljöchef i Båstad när giftskandalen inträffade. Han var en av de första som fick larm om att korna vid det så kallade mellanpåslaget i Severtorp mitt uppe på åsen blivit förgiftade.

Bertil Gunnarsson bor i Ramsjö på Bjärehalvön. Han var ordförande i LRF Skåne 1997. Han fick många samtal från arga och oroliga lantbrukare.

Söndagen den 12 oktober 1997 demonstrerade omkring 6 000 människor mot tunnelbygget. Här har vi samlat en del röster hämtade ur Radio Kristianstads arkiv.

Bengt Larsson var tunnelarbetare i 40 år. Arbetet med tunneln genom Hallandsåsen var bland de sista innan han skulle gå i pension. Ännu i dag har han ännu besvär av den akrylamidförgiftning han utsattes för på våren och sommaren 1997.

Bengt berättar också om de extrema förhållandena inne i tunneln där vatten forsade in.

Tony Ivarsson är lantbrukare i Ängelsbäck som ligger utmed Vadbäcken. Tony var en av de första som anade att allt inte stod rätt till. En dag i slutet av september såg han en massa skum i bäcken, skum som både smakade och luktade konstigt.

Hans dotter Linda Ivarsson var åtta år gammal när Rhoca Gil-larmet kom. Hon förbjöds att ens vara i närheten av Vadbäcken och blev misstänksam mot både vatten och mat.

Lindas mamma Vanja Ivarsson minns att hon oroade sig mycket för sina barns hälsa i samband med utsläppen av Rhoca Gil. Hennes egna blodprover visade extremt höga halter av det giftiga ämnet akrylamid, men det var barnens oro, rädsla och ändrade beteende som tog henne hårdast.

Reportrar: Roger Bengtsson
Bosse Johansson