Vetandets värld 2002-12-25

Ljus i vårt hus - spara och slösa

Under 70-talets oljekris skakades vi om ordentligt. Då lärde oss mycket om att spara energi. Men vad lever kvar idag? Är den kunskapen som bortblåst eller skapades det en energimedveten generation?
Idag slösar vi med energi värre än på 70-talet och i två precis likadana villor kan det skilja på en faktor tre i energianvändning. Vad ska man egentligen spara på för att det verkligen ska ge någon effekt? Och går vi omkring med en massa felaktig kunskap från förr? De frågorna tar vi upp i Vetandets värld idag med Christer Palmborg, sociolog vid Stockholms universitet som studerat folks energivanor, Lennart Berndtsson, energiansvarig på HSB, Anders Nylander, ansvarig för energisparkampanjen Släck efter dig i Sydsverige, och Helena Eng och Mats Adolfsson, villaägare i Buskhyttan, Sörmland. Webbadress till DESS energisparkampanj: www.sparkraft.nu Redaktör: Lena Nordlund