Vetandets värld 2002-12-26

Ljus i vårt hus - biobränsle

Idag avverkar skogsägare och hobbyhuggare 6 miljoner kubikmeter ved varje år . Det ger lika mycket energi som produceras i ett par kärnkraftverk och värmer omkring 300 000 villor.
Skogen är viktigare än någonsin för energiförsörjningen. Vi använder mer skogsråvara för energiproduktion idag än under andra världskriget. Då stora delar av Sveriges bostäder värmdes med ved. Idag ger vedeldning lika mycket energi som ett par kärnkraftverk. Men allt har en baksida, även biobränslena måste hanteras varsamt annars ökar försurningen och även den biologiska mångfalden kan påverkas negativt. I dagens vetandets värld berättar bland andra vedforskaren Jan-Erik Liss om den svåra konsten att elda med ved så att inte grannarna tvingas känna stanken av illaluktande rök . - Veden ska torka i två år och man ser inte röken av en duktig vedeldare, säger Jan-Erik Liss som arbetar på högskolan Dalarna i Garpenberg. Redaktör: Tomas Lindberg