Vetandets värld 2002-12-27

Ljus i vårt hus - fossila utsläpp

Sverige är ett av mycket få europeiska länder som inte har ett utbyggt naturgasnät. Men i två stora projekt beskrivs nu gasen som en övergångslösning när kärnkraften läggs ner och innan vi kan klara oss på förnyelsebara bränslen.
Är det dags att bygga en naturgasledning upp genom Mellansverige? Eller är det fel att satsa på ett fossilt bränsle, som ger koldioxidutsläpp? I programmet om fossila bränslen hör ni röster för och emot en svensk satsning på naturgas. Intervjuade: - Tomas Kåberger, forskare vid Chalmers tekniska högskola och ordförande i Svenska bioenergiföreningen - Bengt Göran Dalman, VD Ale fjärrvärme - Lotta Bengtsson, ordförande Naturskyddsföreningen Göteborg - Bo Rydén, ledare av forskningsprojektet Nordleden Redaktör: Camilla Widebeck