Värmland har landets högsta skolbetyg

Skolorna i Värmland når bättre resultat än genomsnittet i landet men skillnaderna mellan kommunerna är stora.
Det är Skolverket som tagit fram statistiken och den visar att det är niondeklassarna i Sunne som har högst betyg, något som skolchefen där, Jan Olov Apel förklarar med att idag lär sig ungdomarna i Sunne på ett nytt individanpassat sätt. Det är inte länbgre frågan om någon undervisning av den gamla korvstoppningsmodellen.