Vetandets värld 2002-12-30

Ljus i vårt hus - om spillvärme

Spill, spill, spill. Det finns gott om spillvärme att ta vara på från den svenska industrin. Spillvärmen gömmer sig i alla branscher och rätt utnyttjad skulle den kunna värma 600.000 småhus i Sverige.
Varmvatten, ångor, indunstning finns i allt från mäskdoftande bryggerier till oljeraffinaderier och massafabriker. Sedan 1970-talet har många orter med industrier satsat på spillvärme för att värma bostäder, skolor eller simhallar i de lokala fjärrvärmesystemen. Vi besöker Timrå i Medelpad, där den stora massafabriken försörjer kommunens hela fjärrvärmenät. Och i Göteborg var man bland de första i landet att för drygt 20 år sedan satsa på spillvärmen från oljeraffinaderierna på Hisingen. Vi träffar också forskarna på Chalmers som vet hur vi ska bli bättre på att kunna utnyttja spillvärmen. I teorin skulle industriell spillvärme kunna värma 600.000 småhus i Sverige. Men trots det har forskarna andra framtidsutsikter. Medverkande är Thore Berntsson och Cecilia Bengtsson, forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Åke Westberg, fabrikschef på SCA:s massafabrik Östrand i Timrå och Bengt Olofsson och Claes Wernersson vid Shells oljeraffinaderi i Göteborg. Redaktör: Nils Johan Tjärnlund.