Veckomagasin 2003-01-04

Vetenskapsredaktionen har i 7 program granskat Sveriges energisystem. Vad är att föredra? Vattenkraft, kärnkraft, naturgas, värmekraft, biobränsle eller att spara sig ur vårt ökande energibehov och hur stor är risken för strömavbrott framöver?
I programmet sammanfattar vi hela serien ”Ljus i vårt hus” med utvalda delar ur programmen och i en diskussion med Lennart Söder, professor i elektriska energisystem vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Frågor som tas upp är till exempel råder det elbrist i Sverige och vad innebär de höga elpriserna? Vilka energislag ska stå för värme och el framöver när vattenkraften inte går att bygga ut i större utsträckning, kärnkraften på sikt ska läggas ned och utsläppen av fossila bränslen måste ned?