Sjöfartsverket utreder skydd av Östersjön

Regeringen uppdrog på torsdagen åt Sjöfartsverket att utreda förutsättningarna för att klassa Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde. Utredningen ska ske i samråd med andra berörda myndigheter.
Enligt direktiven ska verket undersöka möjligheterna att antingen klassa hela Östersjön som särskilt känsligt enligt den internationella sjöfartsorganisation IMO:s regler, eller klassa enbart den svenska delen av Östersjön. - Olyckan med oljetankfartyget Prestige utanför spanska kusten och de ökade oljetransporterna på Östersjön visar hur viktigt det är att få Östersjön klassat som ett särskilt känsligt havsområde, säger infrastrukturminister Ulrica Messing. Regeringen betonar att den i första hand vill se ett gemensamt initiativ från Östersjöstaterna som ingår i Helsingforskommissionen. Men om det inte lyckas kan Sverige gå vidare på egen hand och ansöka om att få enbart svenska vatten klassade om särskilt känsliga. TT