Sportfiskare stöder fiskestopp

Torskfiskestoppet kan komma att gälla inte bara fiskeindustin, utan även privat fiske av torsk. Trots det stöder många sportfiskare, som P4 Radio Halland talat med, ett torskfiskeförbud.
Den 1:a mars ska förbudet börja gälla, om inte EU stoppar de svenska planerna. Sportfiskaren Mats Andersson i Halmstad säger att det inte är så många som fiskar torsk längre, eftersom det har blivit så svårt att få torsk på kroken. Därför tror han inte att ett förbud mot torskfiske kommer att påverka sportfiskarna så mycket. Men Roland Bengtsson, ägare till FladenBåtarna i Varberg, håller inte med. Fladenbåtarna åker varje år ut på havet med hundratals turister och sportfiskare. Torsk utgör en stor del av fångsten och lockar många turister, enligt Roland Bengtsson.