Sjuka övervakas med ny teknik

Inom ett par år kan ny teknik ersätta sjuksköterskan uppgift att vaka vid kritiskt sjuka patienter. Forskare vid Linköpings tekniska högskola har tagit fram en lyssnade maskin som registrerar andningen hos patienten.
- Man sätter en mikrofon på patientens hals som uppfattar patientens ljud. Ljudet används sedan att identifiera andningsfaserna, säger Peter Hult forskarassistent vid högskolan. Tekniken är tänkt att använda på olika sätt, bland annat på intensivvårdsavdelningar eller vid uppvakningsskedet efter operationer. - Mikrofonen har viss störningskänslighet. Rör sig patienten för mycket så kan det uppkomma störningar, berättar Hult, som ändå anser att tekniken är ''ganska säker''.