Norrköpings avfall till Södertälje

Efter årsskiftet kommer Norrköping att transportera hushållsavfall som samlas in för kompostering till Södertälje.
Anledningen är att Norrköpings metod för komposthantering är långsam och beskattas medan Södertäljes är snabbare och inte beskattas. 20 till 30 ton avfall kommer varje vecka att köras till Södertälje under ett års tid. Meningen är att pröva den nya hanteringen för att se om Norrköping kan gå över till samma metod.