Norrköpings hemlösa ökar

Antalet hemlösa ökar. Förra året var dom nästan 300 i Norrköping och allt pekar på att de blivit fler nu. En av svårigheterna att lösa bostadssituationen för människor med problem har varit fastighetsägarnas ovilja att upplåta lägenheter.
Kenneth Edström, kommunens nyligen anställda bostadssamordnare, anser att fastighetsägarnas inställning är förklarlig och att kommunens sätt att arbeta ska förändras. Nu ska kommunens organisation av de som arbetar med bostäder åt hemlösa bli tydlig, vare sig det gäller missbrukare, psykiskt funktionshindrade eller de som fått problem med ekonomin. Bostadssamordnaren är en del i detta och sen oktober finns en grupp som ser till att missbrukare erbjuds ett boende de klarar av. Om det ändå inte fungerar ser man till att de får flytta till något annat av kommunens boenden. Nya boenden är också på gång och en samarbetsgrupp mellan fastighetsägare, kommun, frivilligorganisationer och kronofogdemyndighet planeras. Gruppen ska arbeta förebyggande så att personer som får hyresskulder eller betalningsförelägganden och riskerar avhysning ges hjälp efter egna förutsättningar och önskemål. På så sätt räknar Kenneth Edström med att fastighetsägarna ska våga släppa till lägenheter, 30 saknas enbart för stödboenden nästa år.