Pendlare får barnomsorg på båda sidor om sundet

Det är Malmö och Köpenhamn som ska ingå ett samarbetsavtal där pendlare ska kunna utnyttja barnomsorg i den kommun man arbetar, och inte där de bor.

Avtalet är en viktig markering inför framtiden. Enligt Åsa Johannesson, projektledare för internationella frågor i Malmö, finns det idag ingen större efterfrågan. - Bedömningen är att behovet idag inte är så stort, vad man från två kommunernas sida vill visa är att det är möjligt att öka flexibiliteten för arbetstagarna i regionen. Förhoppningsvis kommer det bli lättare för de som redan pendlar idag och ändra synen på arbete på andra sidan sundet. Åsa Johannesson ser i första hand föräldrarna som vinnare. Hon menar att arbetstagarna nu kommer kunna söka och ta jobb som de tycker är intressanta, oavsett på vilken sida på sundet det här jobbet finns. - Finns det ingen risk för barnen, att ett barn blir det enda svenskspråkiga på ett danskt dagis? - Jo, visst finns det risker men det här är ju inget bindande samarbetsavtal. Det är en valmöjlighet för föräldrarna, säger Åsa Johannesson. Enligt förslaget ska samma kö- och taxeregler tillämpas för pendlare som för övriga som anlitar barnomsorgen i de båda städerna. Priset är däremot högre i Köpenhamn än i Malmö. Samarbetsavtalet ska vara klart i början av nästa år.