Inget kraftverksbygge i Vuotos

Det blir inget kraftverksbygge i Vuotos i finska Lappland. Finlands högsta förvaltningsdomstol har definitivt satt stopp för bygget, enligt finska radions svenskspråkiga webbsida.
Beslutet togs efter en omrösning med siffrorna 6-1 och bekräftar ett tidigare stopp beslut i Vasas förvaltningsdomstol. Bassängprojektet skulle ha varit skadligt för miljön och berört ett mycket stort område anser domstolen. Flera svenska remissinstanser har uttallat sig emot projektet bl a länsstyrelsen i Norrbotten.