Lagman ska medla mellan renägare och jordbrukare

Regeringen har i dag utsett lagmannen Rickard Brännström från Piteå till medlare vid tvister mellan jordbrukare och renägare.
Bakgrunden är de föreskrifter som jordbruksverket tagit fram i år som ger jordbrukare och samebyar möjlighet till kostnadsfri statlig medling i samband med beteskonflikter. Men innan en medlare kallas så ska parterna själva försöka komma överens genom så kallade samtalsvärdar. De här nya föreskrifterna gäller om renbetning har skett under vinterhalvåret.