IOGT-NTO får alltfler medlemmar

Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Gotland får allt fler medlemmar.
Sedan juni i år har man ökat med drygt 100 personer och i dag har man cirka 400 medlemmar på ön. Medan de flesta folkrörelser minskar i medlemsantal går IOGT-NTO i motsatt riktning. Enligt föreningens Max Gauffin så är omkring 10 procent av befolkningen helnykterister. I landet i stort har nykterhetsföreningen 40 000 medlemmar och trenden i riket är densamma som på Gotland: