Ingen utredning om placering hos släktingar

Länsstyrelsen rekommenderar inte att det görs någon utredning om det lätt begåvningsshandikappade paret Karin och Lasse Holmgrens son kan placeras hos släktingar istället för i familjehem. Trots att Länsstyrelsen kritiserat att det aldrig gjordes någon ordentlig utredning av den möjligheten, säger socialdirektör Stig Lindahl till P4 Kalmar att pojken nu varit placerad hos sin fosterfamilj för länge och hunnit knyta an till dom.
Enligt Stig Lindahl måste socialtjänsten i Oskarshamn istället försöka underlätta umgänget mellan pojken och dom biologiska föräldrarna och eventuellt ge andra släktingar möjlighet att träffa pojken.