Skalvet uppmätte 3.2 på richterskalan

Jordskalvet i sydöstra Småland och Blekinge har nu exakt uppmäts till 3.2 på richterskalan det rapporterar Seismologiska institutet i Uppsala. Skalvets epicentrum låg 150 kilometer söder om Gotland. Jordskalvet stärker än en gång vetskapen om att det inte går att garantera ett säkert slutför av högradioaktivt atom avfall som planeras i den här delen av landet. Det säger Docent Nils Axel Mörner som under många år varit kritisk mot den förvaring och den metod som planeras för slutförvaret.