Blix Irak-rapport presenteras

På torsdagskvällen redogör Hans Blix, chefen för FNs vapeninspektörer, för Iraks vapenrapport inför FNs säkerhetsråd. Blix väntas säga att det finns luckor i rapporten, men inte att Irak å andra sidan samarbetat med vapeninspektörerna på plats. Efter Blix kommer USA att fälla sin dom.
Den gängse bedömningen här i Washington är att USA har bestämt sig för att inleda ett krig mot Irak, men att kriget inte kommer att utlösas av Iraks ofullständiga vapendeklaration. USA:s taktik är istället att inför FN och de allierade tona ner sin krigsiver till förmån för en tålmodig, kollektiv process. USA räknar med att Irak kommer att erbjuda fler tillfällen till krigsförklaring genom att ytterligare bryta mot FNs resolution och under tiden kan USA bygga och stärka koalitionen samtidigt som man också verkar för att Saddam Hussein undermineras inrikespolitiskt. Det blir USAs diplomatiske utrikesminister Colin Powell som senare idag underkänner Iraks vapendeklaration. Enligt förhandsrapporter kommer tonen att hård men konsekvent. USA väntas öka trycket på att FNs vapeninspektörer ska erbjuda irakiska ventenskapmän och experter asyl – för att kunna förhöra dem om Iraks vapenprogram utom räckhåll för Saddam Hussein. Och om Saddam Hussein skulle vägra att släppa ut sina experter, så vore det ett flagrant nog brott mot FN att föranleda en militär aktion. Syrien, det enda arablandet som sitter i säkerhetsrådet, har meddelat att man kommer att bojkotta dagens möte för att protestera mot att endast de fem permanenta medlemmarna, kärnvapenmakterna, som fått ta del av hela vapendeklarationen. De övriga tio har endast fått en kortversion där till exempel hemligheter om hur man tillverkar kärnvapen utelämnats.
Cecilia Uddén, Washington