Kraftig minskning av trafikdödade

Antalet omkomna i den svenska trafiken har de senaste tre månaderna sjunkit kraftigt, enligt statistik från trafiksäkerhetsorganisationen NTF. Nedgången under september, oktober och november ligger på mellan 30 och 35 procent jämfört med motsvarande månader förra året o
NTF har ingen riktig förklaring till minskningen. Enligt NTF:s VD Monica Öhman är en möjlig orsak att de senaste årens trafiksäkerhetsåtgärder som t ex mitträcken, nu börjar bära frukt. Från och med september fram till mitten av december omkom ca 120 människor i trafiken.