Unik radiostation kan bli världsarv

Regeringen beslutade på torsdagen att föreslå att radiostationen Grimeton ('grimmetånn') utanför Varberg ska upptas på Unescos världsarvslista.
Radiostationen uppfördes i början av 1920-talet och blev den första säkra trådlösa telegrafförbindelsen mellan Sverige och USA. Grimeton - som är byggnadsminne sedan 1996, är den enda bevarade anläggningen i sitt slag i världen.