Blix avfärdar irakisk rapport

FN:s vapeninspektör Hans Blix säger att det inte är mycket nytt i den information Irak har lämnat över om sin krigsmateriel. Det mesta i materialet var känt redan före 1998 när FN:s vapeninspektörer lämnade Irak, hävdar Blix efter att ha granskat materialet
Blix säger till Reuters att han kommer att säga till FN:s säkerhetsråd att det fortfarande finns luckor i Iraks beskrivning. Dock har samarbetet mede FN:s inspektörer varit bra enligt Blix.