Mandatfördelningen var korrekt

Gällivareortens socialdemokrater, som anser sig snuvade på ett landstingsmandat, fick inget gehör för sin överklagan till valprövningsnämnden. Länsstyrelsen gjorde en korrekt mandatfördelning av de socialdemokratiska landstingsmandaten från Malmfälten. Det konstaterar valprövningsnämnden, som i sitt beslut också friar Länsstyrelsen från anklagelserna om vilseledande information.
Malmfältens valkrets omfattar Kiruna och Gällivare kommuner och i den valkretsen fick socialdemokraterna fyra mandat i höstens val. Socialdemokraterna valde att gå ut med två listor i valkretsen - en med Kirunakandidater i topp och en med Gällivarekandidater i topp - och listorna delades ut till hushållen. När Ronny Liljeholm, som toppade Gällivarelistan, avsade sig sina politiska uppdrag - efter negativ uppärksamhet i media - trycktes en ny valsedel med Gällivarekandidater överst. Länsstyrelsen informerade om att listan med Ronny Liljeholm i topp inte kunde stoppas eftersom den var tryckt och utskickad till väljarna. Alltså fanns en lista med Kirunakandidater i topp och två listor med Gällivarekandidater i topp och när rösterna räknades ihop gick tre av de fyra socialdemokratiska platserna i landstingsfullmäktige till Kirunakandidater. Med facit i hand överklagade Gällivares socialdemokrater fördelningen och påstod sig också ha fått vilseledande information om vad som gäller när man trycker upp extra valsedlar. Valprövningsnämnden, som sorterar under Riksdagens konstitutionsutskott, anser att Länsstyrelsen fördelat platserna på ett korrekt sätt. Nämnden skriver också att reglerna kan uppfattas som komplicerade och svåröverskådliga, men det kan inte anses styrkt, att Länsstyrelsen skulle ha lämnat bristfällig information om vad som gäller.