Asylsökande barn får förtur

Barn som kommer ensamma till Sverige och söker asyl ska prioriteras - deras ansökningar ska behandlas inom tre månader. Det slog regeringen fast på torsdagen i nya regleringsbrev till Migrationsverket och Utlänningsnämnden.
Situationen har uppmärksammats under året när barn och ungdomar under 18 år sökt asyl och drabbats av dålig mottagning och långa utredningstider, vilket bland annat har lett till självmordsförsök. Det finns också uppgifter om prostitution.