Bristande säkerhet på Cosmos teaterscen

Sen mer än ett år tillbaka har Katrineholms teaterförening påpekat för kommunen att säkerheten på Cosmos teaterscen är bristfällig och att scenen måste rustas upp.
På Cosmos spelarbland annat Riksteatern sex, sju föreställningar varje säsong. Om ingenting görs snart, så är risken att teatern måste stängas. Det säger Anders Sundkvist, som är ordförande i Katrineholms teaterförening. Men nu ser det något mera hoppfullt ut, för Kultur- och konsumentnämnden i Katrineholm ställer sig bakom kravet att scenen måste upprustas. Nu inväntar man Kommunstyrelsens besked i frågan. Men det har tagit lång tid, säger Anders Sundquist.