"Fornminnesinventering 2004"

''Vår ambition är att fornminnesinventeringen i Norrbotten ska fortsätta 2004.'' Det säger enhetschef Peter Norman på Riksantikvarieämbetet.
Detta med anledning av protesterna från museichefer i Norrbotten mot att inventeringen stoppas för att pengarna ska användas till annat. Ämbetet måste spara och ska dessutom satsa på att digitalisera fornminnessystemet och därför planeras stoppet för nästa år, säger Peter Norman. Han tycker inte heller som museicheferna att det tar tid att få tillbaka kompetens, om inventeringen stoppas eller att fornminnen riskerar förstöras och här hänvisar han till kulturminneslagen.