Hårdare tag mot salmonella

Miljöminister Ann-Christin Nykvist ger Hans Hoff, socialdemokratisk riksdagsledamot från Falkenberg, garantier om hårdare tag mot livsmedelssnusket. Hans Hoff har frågat ministern om vilka åtgärder som planeras för att komma åt att kött som innehåller salmonella importeras
Miljöminister Ann-Christin Nykvist säger också i sitt svar till Hans Hoff att EU dessutom håller på att ta fram ett gemensamt regelverk som reglerar mikrobiologiska kriterier för så kallade köttberedningar och i det arbetet verkar Sverige för att nolltolerans beträffande salmonella införs.