Sjusköterskor tvingas gå om utbildning

Just nu så går 26 stycken redan utbildade utländska sjuksköterskor en 70-veckors tilläggsutbildning på Mälardalens högskola. Men nu har Socialstyrelsen sagt stopp för utbildningen.
Två kurser med kompletteringsutbildning för utländska sjuksköterskor blev det på Mälardalens högskola innan socialstyrelsen satte stopp för det hela. I framtiden så kommer de allra flesta att få gå hela den svenska sjuksköterskeutbildningen för att få utöva sitt yrke, trots att de redan har en sjuksköterskeutbildning från sitt tidigare hemland. Men i en del fall så kommer man troligen att få tillgodoräkna sig vissa kunskaper för att korta utbildningen något, det säger Birgitta Svall studierektor på Mälardalens högskola.