Fördelning av pengar till äldre fungerar inte

Politikernas fördelning av pengarna till äldrevården i Jönköping fungerar inte. Det menar kommunrevisionen i en kritisk rapport.
Jönköpings kommun har ett särskilt system för hur mycket pengar vart och ett av de drygt 30 äldreboendena i kommunen ska få. Det här är avgörande för hur hård belastningen är på de anställda och vilken hjälp de äldre kan få. Men systemet är för trubbigt och tar bland annat inte hänsyn till de äldres psykiska tillstånd, bara det fysiska. Det här kan leda till att äldreboenden i kommunen fått för lite pengar. - Det fungerar inte till fyllest, säger Ragnar Vårbrant till Nyheterna. Att resursfördelningssystemet inte fungerar får även de anställda i äldrevården att reagera. - Man tänker ju på mina boende. De kanske får den hygieniska och materiella delen, men inte den stimulans man tänkt sig, säger Gerd Karlsson, sköterska vid Bondbergets äldreboende. Socialnämndens ordförande Karin Rehnblad (s), säger att en översyn av fördelningssystemet är på gång. Och medan politikerna funderar, så vet Gerd Karlsson på Bondbergets äldreboende precis hur hon skulle göra om de fick mer resurser. - Det här utöver det vanliga skulle man vilja ge mer av så att de trivs bättre.