Landshövdingen ny ordförande i Unescorådet

Regeringen utsåg på torsdagen landshövding Ingegerd Wärnersson till ny ordförande i Svenska unescorådet, som är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.
Wärnersson tillträder ordförandeskapet den 1 januari nästa år och det sträcker sig fram till och med år 2006.