Brist på gode män tvingar kommun anställa

Bristen på gode män har tvingat Jönköpings kommun att, som en av de första kommunerna i landet, anställda två professionella gode män.
Fler äldre i samhället gör att kommunen behöver allt fler som ställer upp som god man, alltså folk som sköter ekonomin åt de som inte längre klarar av det, till exempel gamla, sjuka, handikappade och underåriga. Jönköpings kommuns utgifter för gode män har tredubblats de senaste fem åren. Men som vi berättade tidigare i dag i Nyheterna är det allt färre som kan tänka sig att bli god man, trots att man får betalt över 6 000 kronor per år och det gör att nästan 80 personer står i kö i akut behov av någon som kan hjälpa dem med ekonomin. Politikerna i Jönköping har därför tvingats anställa två personer som professionella gode män. Ellinor Hjelm är en av dem och hon märker dagligen konsekvenserna av att människor inte får tillgång till en god man. - Det kan ju vara så att skulderna ökar och då mår de sämre. När vi väl får ta över efter kanske ett och ett halv år så kan man få två bärkassar att ta hand om och det kan vara skulder och vräkningshot och allt möjligt. - Behovet av professionella gode män och förvaltare kommer att öka i landets kommuner, säger Ellinor Hjelm.