Få värdetransportrån klaras upp

Ytterst få av alla värdetransportrån i landet klaras upp och när det gäller de rån som varit i vårt län är polisen inte i närheten av någon lösning.
När värderånen ökar samtidigt som så få klaras upp anser Åke Andersson på Securitas att företaget inte kan göra så mycket för att hejda utvecklingen. Men Stefan Törn vid polisen i länet är övertygad om att det går att få ner antalet värderån om värdetransportföretagen inför nya rutiner i penninghanteringen och transporterna.