Tullen bantas när EU blir större

Arbetsuppgifterna för ett 40-tal personer på tullens östersjöregion, där Östergötland ingår, försvinner helt när EU utvidgas 2004.
När EU utvidgas om ett och ett halvt år med tio länder, däribland Polen och de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen så kommer inte längre Sverige att vara yttre gräns inom EU. Det här får konsekvenser för Tullverkets östersjöregion, säger regionchef Karl Gunnheden. Av östersjöregionens sammanlagda personalstyrka på 206 personer arbetar idag mellan 30-40 personer med klarering och pappershantering av den kommersiella trafiken - en arbetsuppgift som försvinner helt när EU utvidgas. Hur Tullverkets organisation kommer att se ut när de nya länderna får EU-medlemsskap i maj 2004 utreds och ska presenteras i mars nästa år. Men enligt Karl Gunnheden är det redan klart att det kommer att ske förändringar och han medger att det skapat osäkerhet hos personalen.